Media:Tijd is een uniek en innovatief onderzoek naar media-activiteiten, mediadragers en mediacontent en geldt als de nieuwe standaard voor mediatijdsbesteding.

Het is een samenwerking tussen het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting KijkOnderzoek (SKO) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Ontwerp: Krijn Ontwerp
Website + template: db8

Website: mediatijd.nl