Privacy friendly

Privacy friendly

Alle bedrijven (inclusief het MKB) en publieke of private profit- of non-profitorganisaties dienen zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Europese verordening AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in het Engels "GDPR" (General Data Protection Regulation) van kracht geworden. De AVG moet de overdracht van persoonsgegevens tussen organisaties in verschillende landen vereenvoudigen en te verbeteren, en tegelijkertijd op een passende veilige manier worden beschermd.

De principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • Wettigheid, eerlijkheid en transparantie
  • Doelbeperking
  • Gegevensminimalisatie
  • Nauwkeurigheid
  • Opslagbeperking
  • Integriteit en vertrouwelijkheid
  • Verantwoording

Verwerkingsregister

Elke organisatie dient een register bij te houden met welke gegevens zij verwerken (verzamelen, gebruiken en delen) en hoe zij die gegevens beschermen. In samenwerking met een gecertificeerde GDPR consultant heeft db8 een tool gemaakt om het voor bedrijven en organisaties gemakkelijker te maken om een verwerkingsregister op te zetten. https://data2.eu/nl/avg-tool/omvang-van-avg-tool 

Privacyverklaring

 

Verwerkingsovereenkomsten

 

DPIA / DPO

 

Rechten van EU burgers

 

 

Ondersteuning bij AVG en uw website?

Neem hiervoor contact op met db8.

Contact us

Get in touch with us!

Nijmegen Office

db8 Website Support
Keizer Karelplein 32 q
6511 NH Nijmegen
The Netherlands


+31 6 - 44 214 500
support at db8 dot nl

Opening hours

By appointment
Monday to Friday
09:00 - 17:00 (5pm)
(Time zone: Central European Time)

Acquisition is
not appreciated

© db8.nl. All rights reserved.