In de vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat ik binnenkort een AVG Tool zou lanceren. Die AVG tool is nu beschikbaarhttps://data2.eu/nl/avg-tool

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is EU wetgeving om de privacy van EU burgers beter te beschermen en die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd gaat worden.

Een van de vereistten is dat elk bedrijf of organisatie die persoonlijke gegevens verwerkt (verzamelt, verwerkt, bewaart) via een verwerkingsregister inzichtelijk maakt welke gegevens zij verzamelen en hoe zij die beschermen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens van identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Denk aan maam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, IP-adres, etc.

Onze AVG Tool is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier gemakkelijker een verwerkingsregister op te zetten. De tool biedt veel praktische voorbeelden.

De AVG tool is nu beschikbaar: https://data2.eu/nl/avg-tool