Witte schermen, deprecated errors, missing Class errors, kan niet inloggen, kan niet installeren, mijn website is langzaam, mijn website is gehacked..." 

We hebben allemaal wel eens dergelijke problemen. En als je me niet gelooft, kijk gerust op http://forum.joomla.org/

In deze presentatie leert Peter je:

  • identificeren van een probleem
  • identificeren van het achterliggende probleem
  • het probleem op te lossen
  • of hulp te krijgen door de juiste vragen te stellen

En tijdens het probleem oplossen, leer je tevens iets over Joomla's debug modus, .htaccess, phpMyAdmin, XAMPP, Akeeba Backup, Admin Tools, Google Chrome Inspect Element, FireFox Firebug, diff...

Presentatie van zondag 23 maart 2014 op Joomladagen 2014 in Zeist
Download: [beschikbaar na presentatie] (niveau: gemiddeld)