Vanaf 25 mei 2018 gaat de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG, of in het Engels: GDPR: General Data Protection Regulation) handhaven. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is bedoeld om burgers en inwoners meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens. En om de privacyregels voor bedrijven die actief zijn binnen de EU te vereenvoudigen. Data2.eu biedt een tool om het opzetten van een Verwerkingsregister te vergemakkelijken, op een gestructureerde manier met veel voorbeelden. 

Ontwerp: Sigrid Gramlinger
Website + webapplicatie: db8


Website: https://data2.eu