Pronounce verkoopt een online training om Nederlandse uitspraak te verbeteren van de taalachtergrond van de cursist.

Ontwerp logo + drukwerk: Krijn Ontwerp
Website + template: db8

Website: pronounce.eu